سلسله نشست های ارتقای چرخه فروش و عرضه خدمات به گردشگران در توچال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه تفریحی ورزشی توچال مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، گفت: با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان، سلسله نشست های ارتقای چرخه فروش و عرضه خدمات به گردشگران در توچال برگزار شد.
روح الله امداد مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مجموعه توچال به منظور افزایش میزان رضایتمندی گردشگران و بهبود ارائه خدمات سومین نشست ارتقای چرخه فروش و عرضه خدمات را تشکیل داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم مجموعه توچال معرفی ظرفیت های بکر این منطقه گردشگری است، اضافه کرد: در این جلسات با دعوت از تیم های مختلف بازاریابی، چرخه سلامت کسب و کار و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت.
امداد، با اشاره به اینکه چهار جلسه تاکنون با متخصصان حوزه بازاریابی و فروش برگزار شده، بیان کرد: ارتقای کیفیت خدمات تفریحی ورزشی در مجموعه گردشگری توچال، ارتباط موثر با گردشگران و برگزاری رویدادهای آموزشی در قالب کوهنوردی، اسکی، محیط زیست و….می تواند به جذب بیشتر ورزشکاران و دوستداران کوهستان کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه صنعت گردشگری در کشور، گفت: یکی از بهترین دستاوردهای گسترش خدمات گردشگری در کشور، ایجاد اشتغال پایدار است و این موضوع نیز در این جلسات مطرح شد.
مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، با اشاره به اینکه یکی از ارکان مهم توسعه فروش و خدمات در گرو تبلیغات است، عنوان کرد: قصد داریم با طراحی بسته های پیشنهادی جذاب برای گردشگران، به راهکارهایی برای افزایش فروش و ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف دست پیدا کنیم.
امداد، در پایان گفت: مجموعه تفریحی ورزشی توچال به منظور ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه، با تمام توان برای ارائه خدمات به هموطنان عزیز آمادگی کامل دارد.