آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 01/04/1402) و برای حضور در مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 05/04/1402)  به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه  در شرکت تله کابین توچال به و بسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها مراجعه فرمایید)  

 • فروش پژو 405 نقره ای (مزایده نوبت اول)
 • فروش لندکروز سفید     (مزایده نوبت اول)
 • فروش وانت مزدا  نقره ای (مزایده نوبت اول)
 • فروش وانت زامیاد آبی  (مزایده نوبت اول)
 • فروش ضایعات فلزی   (مزایده نوبت اول)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 2    (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 3     (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 4   (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کیوسک 5   (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه قاصدک    (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه مکعب  5   (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از پارکینگ موتور سیکلت    (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه سلامت     (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از محل خدمات خودرویی و کارواش    (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله بهره برداری از خدمات  جابجایی مراجعین     (تجدید نوبت اول)
 • واگذاری یکساله خدمات حمل زباله     (مزایده نوبت دوم)
 • فروش تخته الوار های مستعمل مجموعه     (مزایده نوبت دوم)
 • واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی حفاظت فیزیکی    (مناقصه تجدید نوبت اول)
 • واگذاری یکساله خدمات ایاب و ذهاب پرسنل    (مناقصه تجدید نوبت اول)