تعطیلی خطوط تله کابین توچال در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 تیرماه

closure-notice

به اطلاع کلیه مراجعین میرساند ، کلیه خطوط تله کابین توچال در روزهای دهم و یازدهم تیرماه 1402 بدلیل تعمیرات ، تعطیل میباشد.