آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

بسمه تعالی

آگهی  مناقصه عمومی

شرکت تله­کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مناقصه عمومی ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 22/04/1402)  به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه  در شرکت تله کابین توچال به و بسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها مراجعه فرمایید)  

  1. آماده سازی ، خرید ،  نصب و راه اندازی یک  دستگاه چرخ و فلک            (مناقصه نوبت اول)
  2. 2-    آماده سازی ، خرید ،  نصب و راه اندازی یک  دستگاه تاب زنجیری   (مناقصه نوبت اول)
  3. 3-      واگذاری یک ساله خدمات ایاب و ذهاب پرسنل    (مناقصه نوبت دوم)