آرشیو اخبار توچال

توچال
اخبار

کسب مقام برگزیده مجموعه تفریحی ورزشی توچال برای ساخت قفل ایمن تله سی یژ و تقدیر از طرح مدیر فنی توچال

مجموعه تفریحی ورزشی توچال در چهارمین جایزه فناوری و نوآوری بنیاد مستضعفان برای ساخت و طراحی قفل ایمن تله سی یژ به عنوان برگزیده معرفی

متن کامل خبر »