برنامه کاری توچال در روزهای 14 و 15 خرداد

picture

به اطلاع کلیه مراجعین محترم می رساند که در روزهای 14 و 15 خرداد ماه 1403 ، برنامه کاری توچال به قرار ذیل خواهد بود :

تله کابین تا ایستگاه 5 قابل استفاده ( ایستگاه 7 و پیست اسکی تعطیل ) .

تله سی یژ چشمه قابل استفاده .

سورتمه توچال تعطیل .