پیام تسلیت در پی شهادت زائران مزار شهید سلیمانی در حادثه تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان

پیام تسلیت

جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی راتحمل کنند؛ بدانند که سربازان راه روشن سلیمانی هم رذالت و جنایت آنان را تحمل نخواهند کرد.
این فاجعه آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت باذن‌الله.

پیام تسلیت در پی شهادت زائران مزار شهید سلیمانی در حادثه تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان؛
۱۳/دی ماه/۱۴۰۲