دومین “دو ماهنامه ارتفاع” مجموعه تفریحی ورزشی توچال منتشر شد

دومین نشریه داخلی مجموعه تفریحی ورزشی توچال با عنوان “ارتفاع” بصورت دو ماهنامه ویژه مرداد و شهریور ماه منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه تفریحی ورزشی توچال، دو ماهنامه” ارتفاع” با هدف اطلاع رسانی دقیق و ارائه روند گزارشی از برنامه های این مجموعه به صورت دو ماهنامه تهیه و تنظیم شده است

ارائه گزارشی از برنامه های مجموعه تفریحی ورزشی توچال، توچال در نگاه رسانه ها، ارائه گزارشی از عملیات های نو سازی و بهسازی، معرفی ظرفیت های توچال و…. در هر شماره از نشریه برای مخطبان ارائه می شود.

این نشریه بصورت الکترونیکی در سایت توچال ( برای مشاهده صفحه نشریات توچال اینجا کلیک کنید ) برای مخاطبان و علاقه مندان به مجموعه تفریحی ورزشی توچال قابل دسترس است.
ارائه نشان الکترونیکی (کیوآر کد) برنامه های اجرا شده در توچال به منظور بهره مندی مخاطبان از تصاویر و فیلم های این مجموعه یکی از بهترین ابتکارات نشریه “ارتفاع” است.