تا اطلاع ثانوی کلیه خطوط تله کابین در روزهای دوشنبه تعطیل خواهد بود

closure-notice

به اطلاع مراجعین محترم می رساند ، تا اطلاع ثانوی کلیه خطوط تله کابین به دلیل بازدیدهای دوره ای و نگهداری خطوط ، در روزهای دوشنبه ، تعطیل خواهد بود