آگهی مزایده و مناقصه توچال

آگهی مزایده و مناقصه عمومی توچال

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود برای حضور در مزایده عمومی ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 22/04/1402)  به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­ کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 2.000.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه  در شرکت تله کابین توچال به و بسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها مراجعه فرمایید)  

واگذاری یکساله بهره برداری از رستوران آبشار  (مزایده نوبت اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه یاس    (مزایده نوبت اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه چشم انداز  (مزایده نوبت اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه کوهستان  (مزایده نوبت اول)

واگذاری یکساله بهره برداری از رستوران گل یخ    (مزایده نوبت اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل لیزر تگ    (مزایده نوبت اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل اتاق وحشت   (مزایده نوبت اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل دستگاه یوفو کودکان  (مزایده نوبت اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل دستگاه اسب گردان   (مزایده نوبت اول)

واگذاری سه ساله  بهره برداری از محل دستگاه کشتی صبا (مزایده نوبت اول)

 فروش روغن موتور سوخته   (مزایده نوبت اول)

فروش وانت مزدا تک کابین نقره ای  (مزایده نوبت دوم)

فروش پژو 405 نقره ای اتومات   (مزایده نوبت دوم)

فروش وانت زامیاد آبی    (مزایده نوبت دوم)

فروش لندکروز سفید   (مزایده نوبت دوم)

فروش ضایعات فلزی   (مزایده نوبت دوم)