آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت تله کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 22/03/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد).

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید).

1- واگذاری محل غرفه کیوسک شماره2 بصورت یکساله (با کاربری آزاد بجز سوپرمارکت، تنقلات، لواشک و ترشک) (مزایده نوبت دوم)
2- واگذاری محل غرفه کیوسک شماره 3 بصورت یکساله (با کاربری آزاد بجز سوپرمارکت، تنقلات، لواشک و ترشک) (مزایده نوبت اول)
3- واگذاری محل غرف مکعب بصورت سه ساله (مزایده نوبت اول)
4- واگذاری محل پارکینگ موتور سیکلت بصورت یکساله (مزایده نوبت دوم)
5- واگذاری خدمات حمل زباله مجموعه بصورت یکساله (مزایده نوبت دوم)
6- واگذاری محلی جهت نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه کشتی بصورت یکساله (مزایده نوبت دوم)
7- واگذاری محل غرفه سلامت بصورت یکساله (مذاکره حضوری)
8- واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بصورت یکساله (مناقصه نوبت اول)