کسب مقام برگزیده مجموعه تفریحی ورزشی توچال برای ساخت قفل ایمن تله سی یژ و تقدیر از طرح مدیر فنی توچال

مجموعه تفریحی ورزشی توچال در چهارمین جایزه فناوری و نوآوری بنیاد مستضعفان برای ساخت و طراحی قفل ایمن تله سی یژ به عنوان برگزیده معرفی شد.
مهرداد ملازاده مدیر فنی مجموعه تفریحی ورزشی توچال، با اشاره به اقدمات توسعه این مجموعه گفت: مجموعه توچال در بخش طراحی و ساخت قطعات قفل ثابت (GRIP) تله سی یژ در چهارمین جایزه فناوری و نوآوری بنیاد مستضعفان توانست رتبه برگزیده را کسب کند.
وی هدف از ساخت این قطعه را ارائه یک مدل بالغ برای ارتقاء قابلیت‌های فناوری و نوآوری در حوزه کابل راه عنوان کرد و افزود: این قطعه جزو موارد تحریمی بود که نقش اساسی در ایمنی و امنیت گردشگران داشت.
ملازاده بیان کرد: برای ساخت و طراحی این قفل یک پژوهش چهارساله موفق شکل گرفته است که در نهایت با تخصص و توان مهندسان داخلی این قفل ایمن ساخته شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در مسیر ارزیابی های صورت گرفته در بخش توسعه فناوری و نوآوری و در بین مجموعه های ذیل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان توانستیم تندیس این بخش را دریافت کنیم.
ملازاده با اشاره به اینکه این قفل اکنون در مرحله نمونه سازی است، گفت: به زودی شاهد تولید نهایی آن هستیم و این اقدام گام دیگری در جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای شهروندان و علاقه مندان برای استفاده از این مجموعه است.
گفتنی است، چهارمین جایزه نوآوری و فناوری بنیاد مستضعفان با همکاری هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در سه محور نوآوری های پیاده سازی شده، ایده های نوآورانه و راه حل های خلاقانه در بخش های هتلداری، حمل و نقل ریلی، سیاحتی و تورگردانی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی روز (۲۶ اردیبهشت )برگزار شد که در بخش ایده های نوآورانه از طرح دکتر مهرداد ملازاده در خصوص طراحی و ساخت قفل تله سی یژ با اهدای تندیس تقدیر شد.