برنامه کاری توچال در روز چهارشنبه مورخ 2 خرداد 1403

picture

به اطلاع کلیه مراجعین محترم مجموعه توچال می رساند که در روز چهارشنبه مورخ 2 خرداد 1403 ، تله کابین ، اسکی ، سورتمه ، تله سی یژ و شهربازی توچال تعطیل می باشند .