صفحه در حال بارگذاری است...

تله‌کابین ۱ به ۵ (رفت و برگشت) تله‌کابین ۱ به ۲ (رفت و برگشت) تله‌کابین ۱ به ۷ (رفت و برگشت)

تله‌کابین ۱ به ۵ (رفت و برگشت)

۶۵,۰۰۰تومان

تله‌کابین ۱ به ۲ (رفت و برگشت)

۳۵,۰۰۰تومان

تله‌کابین ۱ به ۷ (رفت و برگشت)

۹۵,۰۰۰تومان

تله‌کابین ۵ به ۱ (تک مسیر برگشت)

۴۰,۰۰۰تومان

آیتم های محصول