آیین پاکداشت طبیعت در توچال

تعدادی از اسکی بازان و کوهنوردان به همراه برخی مسئولان پیست اسکی توچال محوطه این پیست را از زباله پاکسازی کردند.

«کوه ها برای زندگی ما حیاتی هستند» شعار نمادین اسکی بازان و کوهنوردان برای پاکسازی محیط زیست بود. این اقدام از سوی فدراسیون چند سالی است در دستور کار قرار گرفته و به عنوان اقدامی همگانی ، فرهنگی و دارای مسئولیت های اجتماعی انجام شد.

براساس اعلام روابط عمومی هیات اسکی تهران انتخاب ارتفاعات توچال برای پاکسازی محیط زیست از چند حیث دارای اهمیت بود. مکان ورزشی – تفریحی که با این حرکت نمادین در آن بار دیگر ثابت شد اسکی بازان و کوهنوردان در پاکسازی محیط زیست مصر است، آن قدر مصر که تا ارتفاع ۳۸۵۰ متری برای پاکسازی آن همت کنند.

جمعیت خوب شرکت کننده در این طرح پاکسازی پس از عبور از ایستگاهها در محل مدرسه اسکی توچال کیسه های زباله و دستکش های اهدایی را تحویل گرفتند تا زخم های ریز و درشت زباله را از تن طبیعت برداشته و به آن جانی تازه دهند.

در پایان این طرح پاکسازی محیط زیست، بیانیه ای توسط کوهنوردان، اسکی بازان و علاقه مندان به محیط زیست به امضا رسید که مزین به جمله ای ارزشمند و زیبا از مقام معظم رهبری بود: «زمین برای همه مردم است و مالکیت و مسئولیت نگه داری آن بر عهده همه انسانهاست».

همچنین عاطفه احمدی المپین اسکی ایران حاضر در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن به عنوان سفیر محیط زیست استان تهران معرفی شد.

پاکداشت طببعت و پاکسازی پیست اسکی توچال با حضور نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، مرتضی ساوه شمشکی نایب رئیس فدراسیون و رئیس هیئت اسکی استان تهران ، پیام نظر رئیس کمیته محیط زیست و گردشگری فدراسیون اسکی، محمدرضا ساوه درودی دبیر هیئت اسکی استان تهران ، روشنی معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهر تهران ، عزیزی دبیر هیات کوهنوردی تهران خرسندی ، موسی زاده ، یوسفی و شفیعی از مسئولان مجموعه توچال و با مشارکت تقریب به ۱۵۰ اسکی باز و کوهنورد برگزارشد.

در مراسم اختتامیه از فعالان محیط زیست ، تیم اجرایی و پیشکسوتان نیز تجلیل شد.