خطوط تله کابین توچال در هفته پیش رو ، از روز شنبه تا دوشنبه – 13 الی 15 آبان – تعطیل خواهد بود

به اطلاع مراجعین محترم می رساند ، در هفته پیش رو ، از روز شنبه تا دوشنبه – 13 الی 15 آبان – به دلیل بازدیدهای دوره ای و نگهداری خطوط ، کلیه خطوط تله کابین توچال تعطیل خواهد بود .