مجموعه تفریحی ورزشی توچال

Tochal logo

برگزاری دور دوم مسابقات فوتبال گل کوچک توچال

دور دوم مسابقات فوتبال گل کوچک توچال با هدف افزایش نشاط و امیدآفرینی و ترویج فرهنگ همدلی در بین کارکنان این مجموعه برگزار می شود.
مسابقات دوستانه فوتبال کارکنان مجموعه تفریحی ورزشی توچال از 18 مهر تا سوم آبان در دو گروه پس از تایم کاری تله کابین در یک ساعت انجام می شود.
تیم های هتل، ایتالیا، CIP، رایان، شهید بیات در گروه اول و تیم های پرسپولیس، فنی، فروش، مدیریت و پیمانکاران در گروه دوم باهم به رقابت می پردازند.
بازی ها به صورت سه نفره و گل کوچک با یک نفر ذخیره انجام می شود و زمان هر نیمه از بازی 7 دقیقه با احتساب یک دقیقه استراحت می باشد.

توچال