تعطیلی توچال در روز سه شنبه مورخ 4 مهرماه 1402

closure-notice

به اطلاع مراجعین محترم می رساند ، هفته آتی علاوه بر روز دوشنبه ، روز سه شنبه ( مورخ 4 مهرماه 1402 ) نیز به دلیل بازدیدهای دوره ای و نگهداری خطوط ، کلیه خطوط تله کابین توچال تعطیل خواهد بود .