کلیه خطوط تله کابین روز دوشنبه 9 مرداد تعطیل است

closure-notice

به اطلاع مراجعین محترم می رساند که کلیه خطوط تله کابین توچال در روز دوشنبه مورخ 9 مرداد 1402 به دلیل بازدیدهای دوره ای و نگهداری خطوط تعطیل می باشد .