ساعات کاری

قابل توجه کلیه مراجعین محترم مجموعه تفریحی ورزشی توچال

کلیه زمان های اعلام شده جهت بازدید و استفاده از خدمات مجموعه توچال منوط به عدم تکمیل ظرفیت ، شرایط جوی مناسب و همچنین مناسب بودن شرایط فنی تجهیزات مربوطه می باشد لذا چنانچه هر یک از موارد مذکور رخ داده باشد به منظور رفاه حال شما عزیزان از ارائه خدمات معذور می باشیم .