ساعت کاری توچال

قابل توجه کلیه مراجعین محترم مجموعه تفریحی ورزشی توچال

کلیه زمان های اعلام شده جهت بازدید و استفاده از خدمات مجموعه توچال منوط به عدم تکمیل ظرفیت ، شرایط جوی مناسب و همچنین مناسب بودن شرایط فنی تجهیزات مربوطه می باشد لذا چنانچه هر یک از موارد مذکور رخ داده باشد به منظور رفاه حال شما عزیزان از ارائه خدمات معذور می باشیم .

ساعت کاری تله کابین

شنبه : 8 تا 14

یکشنبه : 8 تا 14

دوشنبه : 8 تا 14

سه شنبه : 8 تا 14

چهارشنبه : 8 تا 14

پنجشنبه : 7 تا 14

جمعه : 7 تا 14

ساعت کاری تله سی یژ

شنبه : 15 تا 23

یکشنبه : 15 تا 23

دوشنبه : 15 تا 23

سه شنبه : 15 تا 23

چهارشنبه : 15 تا 23

پنجشنبه : 7 تا 24

جمعه :7 تا 24

ساعت کاری سورتمه

شنبه : 15 تا 24

یکشنبه : 15 تا 24

دوشنبه : 15 تا 24

سه شنبه : 15 تا 24

چهارشنبه : 15 تا 24

پنجشنبه : 9 تا 24

جمعه : 9 تا 24

ساعت کاری تنیس

شنبه : 7 تا 23

یکشنبه : 7 تا 23

دوشنبه : 7 تا 23

سه شنبه : 7 تا 23

چهارشنبه : 7 تا 23

پنجشنبه : 7 تا 23

جمعه : 7 تا 23