اقامتگاه‌های توچال

توچال

کلبه چوبی توچال یک اقامتگاه متفاوت است که با همان سبک و سیاق سنتی و کوهستانی آماده شده است. این کلبه با مدیریت هتل توچال پشتیبانی می‌شود.

توچال

هتل توچال در ایستگاه هفتم تله‌کابین و انتهای پیست اسکی قرار دارد. هتل توچال در ارتفاع ۳۵۴۵ متری از سطح دریا واقع شده که با این حساب مرتفع‌ترین هتل دنیاست.