بسته های تخفیف دار آموزش تنیس در توچال

آموزش تنیس

10 جلسه 1 ساعته

تومانهر نفر 5600000 تومان 3,000,000 آموزش در گروه 2 نفره
 • پکیج شامل :
 • زمین تنیس + مربی
 • راکت + توپ
پکیج تنیس 1

آموزش تنیس

10 جلسه 1 ساعته

تومانهر نفر 5600000 تومان 2,500,000 آموزش در گروه 3 یا 4 نفره
 • پکیج شامل :
 • زمین تنیس + مربی
 • راکت + توپ
پکیج تنیس 2

بسته های تخفیف دار تله کابین ، تله سی یژ و سورتمه توچال

تله کابین + سورتمه

ویژه 4 نفر

تومان720000 تومان 504,000 ویژه روزهای شنبه تا پنجشنبه
 • بلیط تله کابین 1 به 7 رفت و برگشت
 • بلیط سورتمه
پکیج گروهی 1

تله کابین + سورتمه

ویژه 4 نفر

تومان560000 تومان 392,000 ویژه روزهای شنبه تا پنجشنبه
 • بلیط تله کابین 1 به 5 رفت و برگشت
 • بلیط سورتمه
پکیج گروهی 2

تله سی یژ + سورتمه

ویژه 4 نفر

تومان380000 تومان 266,000 ویژه روزهای شنبه تا پنجشنبه
 • بلیط رفت و برگشت تله سی یژ چشمه
 • بلیط سورتمه
پکیج گروهی 3