اجاره آنلاین لوازم اسکی توچال

قابل توجه اسکی بازان محترم

ساعت انجام رزرو آنلاین از ساعت 14 الی 23 می باشد

 

محل تحویل لوازم ,ایستگاه 1 ،  مدرسه اسکی شماره 1 توچال

مسئولیت انتخاب سایز مناسب با شما خواهد بود

رزرو انجام شده مختص به روز اسکی بعد می باشد و در همان روز قابل استفاده نیست

مدارک لازم : به تعداد ست های رزرو شده ارائه کارت شناسایی معتبر و برای باقی لوازم ، یک کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد