تعطیلی خطوط تله کابین توچال در تاریخ 10 اردیبهشت به دلیل انجام عملیات نگهداری دوره ای

closure-notice

کلیه خطوط تله کابین توچال در تاریخ 10 اردیبهشت 1402 به دلیل انجام عملیات نگهداری دوره ای تعطیل می باشد .