صفحه در حال بارگذاری است...

6روزه اسکی باز شوید

پیست اسکی توچال به عنوان نزدیک ترین پیست اسکی به ‌تهران و مرتفع ترین پیست جهان،برای کمک به توسعه ورزش اسکی،برای نخستین بار امکان آموزش اسکی در دوبخش اسنوبرد و آلپاین را در۶جلسه فراهم کرد،آموزش آکادمیک بصورت تضمینی برای تمامی گروه های سنی ارائه می شود.

ادامه مطلب چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰