صفحه در حال بارگذاری است...

بسمه تعالی

 

 

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

 

 

شرکت تله­کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 22/03/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید)

  1. واگذاری محل غرفه کیوسک شماره2 بصورت یکساله (با کاربری آزاد بجز سوپرمارکت، تنقلات، لواشک و ترشک)    (مزایده نوبت دوم)
  2. واگذاری محل غرفه کیوسک شماره 3 بصورت یکساله (با کاربری آزاد بجز سوپرمارکت، تنقلات، لواشک و ترشک)   (مزایده نوبت اول)
  3. واگذاری محل غرف مکعب بصورت سه ساله                                                                                  (مزایده نوبت اول)
  4. واگذاری محل پارکینگ موتور سیکلت بصورت یکساله                                                                      (مزایده نوبت دوم)
  5. واگذاری خدمات حمل زباله مجموعه بصورت یکساله                                                                       (مزایده نوبت دوم)
  6. واگذاری محلی جهت نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه کشتی بصورت یکساله                        (مزایده نوبت دوم)
  7. واگذاری محل غرفه سلامت بصورت یکساله                                                                                  (مذاکره حضوری)

8- واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بصورت یکساله                                                                     (مناقصه نوبت اول)

                

 

 

 

روابط عمومی شرکت تله کابین توچال