صفحه در حال بارگذاری است...

بسمه تعالی

 

 

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

 

 

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 25/01/1401) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 700.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید)

 

  1. واگذاری محلی جهت فروش کتاب بصورت یکساله                                                           (مزایده نوبت اول)
  2. واگذاری محل باشگاه آفتاب بصورت یکساله (با کاربری تنیس)                                            (مزایده نوبت اول)
  3. واگذاری محلی جهت بهره برداری از شهربازی ایستگاه اول بصورت ده ماهه                             (مزایده نوبت اول)
  4. واگذاری محلی جهت نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه کشتی بصورت یکساله         (مزایده نوبت دوم)
  5. خرید و تامین کابین های خط تله کابین                                                                       (مناقصه نوبت دوم)

                

 

 

روابط عمومی شرکت تله کابین توچال