صفحه در حال بارگذاری است...

بسمه تعالی

 

 

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

 

 

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد نسبت به واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه سلامت از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 7 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 30/10/1400) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 350.000 ريال می باشد)