صفحه در حال بارگذاری است...

 

بسمه تعالی

 

 

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

 

 

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگـذار نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 04/10/1400) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 350.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها و یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex مراجعه فرمایید)

  1. واگذاری محل جهت بهره برداری از دستگاههای اسنوموبیل بصورت یکساله                      (مزایده نوبت اول)
  2. واگذاری یکساله بهره برداری از محل فروشگاه ورزشی زمین تنیس بصورت یکساله             (مزایده نوبت دوم)
  3. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کافی شاپ زمین تنیس بصورت یکساله             (مزایده نوبت دوم)
  4. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کافه کتاب بصورت یکساله                             (مزایده نوبت دوم)
  5. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه سلامت بصورت یکساله                                 (مزایده نوبت دوم)
  6. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه باشگاه زیپ لاین بصورت یکساله                     (مزایده نوبت دوم)
  7. واگذاری محل جهت ارائه خدمات عکاسی سورتمه و تله سیژ بصورت یکساله                    (مزایده نوبت دوم)
  8. واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی انسانی بصورت یکساله                                       (تجدید مناقصه نوبت اول)
  9. خرید چرخهای درایو و هرزگرد خط تله کابین                                                        (تجدید مناقصه نوبت اول)

                

 

 

 

روابط عمومی شرکت تله کابین توچال