صفحه در حال بارگذاری است...

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد نسبت به واگذاری ارائه خدمات تفریحات اسنوموبیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمـاید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می­شود ظرف مدت 7 روز از تاریخ چاپ این آگهی جهت خرید برگ شرایط و بازدید از محل و تحویل پیشنهادات در پاکات دربسته (تا ساعت 14:00 مورخ 08/09/1400) به آدرس تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان­ یمن ـ انتهای خیابان ولنجک ـ دبیرخانه شرکت تله­کابین توچال مراجعه نمایند. (هزینه خرید فرم شرایط مبلغ 350.000 ريال می باشد)

(بدلیل جلوگیری از هرگونه سودجویی های احتمالی، جهت اطلاع از فرآیند برگزاری مزایده و مناقصه در شرکت تله کابین توچال به وبسایت رسمی مجموعه به آدرس www.tochal.org بخش آگهی ها یا اینستاگرام شرکت به آدرس Tochalcomplex یا وبسایت شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به آدرس www.ptrco.ir مراجعه فرمایید)