صفحه در حال بارگذاری است...

به نقل از روابط عمومی شرکت تله کابین توچال پیست بین المللی اسکی توچال روز یکشنبه 22آبان ماه 1400 با حضور مسئولین و از جمله مدیرعامل شرکت تله کابین توچال و رئیس فدراسیون اسکی  و دیگر مسئولین مربوطه به صورت رسمی افتتاح می شود

#شرکت_تله_کابین_توچال