صفحه در حال بارگذاری است...

شرکت تله‌کابین توچال در نظر دارد مورد زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار کند. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می‌شود ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ جهت خرید برگ شرایط و تحویل پاکات به آدرس تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، انتهای خیابان ولنجک، دبیرخانه شرکت تله‌کابین توچال مراجعه کنند. هزینه خرید فرم شرایط ۳۵۰ هزار ریال است.

1- واگذاری یکساله خدمات ایاب و ذهاب مراجعین- مزایده نوبت اول

انتهای پیام/