صفحه در حال بارگذاری است...

شرکت تله‌کابین توچال در نظر دارد موارد زیر را از طریق برگزاری مناقصه و مزایده عمومی واگذار کند. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می‌شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار جهت خرید برگ شرایط و تحویل پاکات به آدرس تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، انتهای خیابان ولنجک، دبیرخانه شرکت تله‌کابین توچال مراجعه کنند. هزینه خرید فرم شرایط ۳۵۰ هزار ریال است.

۱- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه آبشار (با کاربری کافه رستوران و ارائه تنقلات)- مزایده نوبت اول

۲- واگذاری یکساله بهره برداری از محل پارکینگ موتور سیکلت- مزایده نوبت دوم

۳- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه ارکیده (گیشه سابق بلیت فروشی)- مزایده نوبت دوم

۴- واگذاری یکساله خدمات حمل زباله- مزایده نوبت دوم

۵- واگذاری یکساله خدمات پزشکی مجموعه- مناقصه نوبت اول

۶- واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی‌انسانی حفاظت فیزیکی- مناقصه نوبت دوم

7- واگذاری یکساله خدمات ایاب و ذهاب کارکنان- مناقصه نوبت دوم

انتهای پیام/