صفحه در حال بارگذاری است...

به گزارش روابط عمومی توچال، شرکت تله‌کابین توچال در نظر دارد موارد زیر را از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی واگذار کند. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می‌شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار جهت خرید برگ شرایط و تحویل پاکات به آدرس تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، انتهای خیابان ولنجک، دبیرخانه شرکت تله‌کابین توچال مراجعه کنند. هزینه خرید فرم شرایط ۳۵۰ هزار ریال است.


۱- واگذاری یکساله بهره برداری از محل باشگاه آفتاب (با کاربری ورزشی) – مزایده نوبت اول
۲- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه ستاره (با کاربری فروش لوازم ورزشی) – مزایده نوبت اول
۳- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه اطلسی (با کاربری سوپر مارکت) – مزایده نوبت اول
۴- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه زنبق (با کاربری آزاد) – مزایده نوبت اول
۵- واگذاری یکساله بهره برداری از محل رستوران گل یخ (با کاربری کافه، رستوران و فروش تنقلات) – مزایده نوبت دوم
۶- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه تراس (با کاربری آزاد بجز مواد غذایی) – مذاکره حضوری
۷- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه قاصدک (با کاربری آزاد بجز مواد غذایی) – مذاکره حضوری
۸- واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه کوهستان (با کاربری آزاد بجز مواد غذایی) – مذاکره حضوری
۹- واگذاری یکساله خدمات تامین نیروی انسانی – مناقصه نوبت اول

انتهای پیام/