صفحه در حال بارگذاری است...

به گزارش روابط عمومی توچال، تعرفه جدید بلیت‌های تله‌کابین توچال اعلام شد.

بلیت‌های دوطرفه(رفت و برگشت):

ایستگاه ۱ به ۲: ۳۰ هزار تومان

ایستگاه ۱ به ۵: ۶۰ هزار تومان

 

بلیت‌های تک مسیر(رفت):

ایستگاه ۱ به ۲: ۱۶ هزار تومان

ایستگاه ۱ به ۵: ۳۹ هزار تومان

ایستگاه ۲ به ۵: ۲۳ هزار تومان

 

بلیت‌های تک مسیر(برگشت):

ایستگاه ۲ به ۱: ۱۶ هزار تومان

ایستگاه ۵ به ۱: ۲۳ هزار تومان

ایستگاه ۷ به ۱: ۳۹ هزار تومان

ایستگاه ۷ به ۵: ۱۶ هزار تومان

ایستگاه ۵ به ۲: ۱۶ هزار تومان

 

انتهای پیام/