صفحه در حال بارگذاری است...

بام تهران در انتهای جاده سلامتی توچال و در ایستگاه اول تله‌کابین واقع شده است. بام تهران یک تراس بزرگ رو به شهر است که از آنجا می‌توانید تمام پایتخت را یکباره تماشا کنید. 

آرامش بام تهران همراه با کافه‌های موجود در آن باعث شده است تا این محل تبدیل به محل بسیاری از قرارهای عاشقانه و دوستانه شود.