تسهیلات ویژه دانشجویان برای اسکی...تاپایان فصل اسکی 96-95

جهت دریافت بلیت به گیشه فروش در روزهای شنبه و یکشنبه مراجعه کنید.

#خوش_میگذره!