انتصاب مهندس میریحیایی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدارسیون اسکی

انتصاب مهندس میریحیایی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدارسیون اسکیبه گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین  توچال ، سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی ، مهندس  سید حسن میریحیایی مدیر  عامل شرکت تله کابین توچال  را به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود.

در حکم مذکور آمده است :

" با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاع به سمت عضو هیئت رئیسه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران منصوب و امیدوارم با توانمندی و تلاش و درایت وافر شاهد ارائه خدمات قابل توجه شما به جامعه ورزشی اسکی کشور باشیم".

شایان ذکر است توسعه و ترویج جایگاه ورزش اسکی در کشور ، آموزش وتوسعه تیم های اسکی در رده های مختلف سنی جهت آماده سازی حضور در عرصه مسابقات داخلی و بین المللی  ، توسعه پیستهای موجود و احداث و راه اندازی پیستهای اسکی ، ارتقاء سطح ایمنی پیستها و بالابردن ضریب امنیت و کاهش ریسکهای مخاطرات اسکی برای اسکی بازان و همچنین قدم برداشتن در راستای همگانی کردن ورزش اسکی برای همه اقشار جامعه از ماموریتهای حائز اهمیت فدراسیون اسکی می باشد.