سید حسن میریحیایی مدیر عامل شرکت تله کابین توچال شد

مدیر عامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان ، طی حکمی سید حسن میر یحیایی را بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تله کابین توچال منصوب نمودند .مدیر عامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان ، طی حکمی سید حسن میر یحیایی را بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تله کابین توچال منصوب نمودند .

به گزارش روابط عمومی شرکت تله­ کابین توچال، طی مراسمی مدیریت سابق این مجموعه سیدمحمدرضا پرهیزکار تودیع و سید حسن میریحیایی مدیر عامل جدید این مجموعه معارفه گردید .

بنابراین گزارش : میریحیایی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ، مدیر توسعه  و فن آوری هلدینگ سیاحتی ومراکز تفریحی پارسیان ، رئیس هیات مدیره شرکت تله کابین توچال ، رئیس هیات مدیره شرکت هتلهای بین المللی پارسیان را در کارنامه خود دارد . گفتنی است مجموعه تفریحی ورزشی توچال ، بزرگترین مجموعه تفریحی ورزشی پایتخت در انتهای خیابان ولنجک تهران قرار گرفته است .