تقدیر رسمی مسئول سازمان بسیج ادارات از شرکت تله کابین توچال

سرهنگ عاشوری پیشرفت هر ساز مانی را مرهون تلاش بی دریغ مسئولین خدوم و دلسوز استبه گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،مسئول سازمان بسیج ادارات،از اقدامات صورت گرفته در راستای گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات جهت استفاده عموم بسیجیان از مجموعه توچال، طی تقدیرنامه رسمی تشکر نمودند.

بنابر این گزارش سرهنگ عاشوری پیشرفت هر ساز مانی را مرهون تلاش بی دریغ مسئولین خدوم و دلسوز است که همواره در جهت تعالی و ارتقاء آن قدم برداشته و خدمتگزاری را افتخاری بزرگ و وظیفه ای برای خود می دانند. 

 گفتنی است پایگاه بسیج حضرت قمر بنی هاشم(ع)  در چند سال گذشته بصورت فعال در زمینه های فرهنگی به عموم مراجعان خدمات ارزنده ای ارایه میکند.