مدیر فنی مهندسی توچال،برگزیده کنفرانس تخصصی پایش و عیب یابی دانشگاه صنعتی شریف شد.

شرکت تله کابین توچال برای دومین سال متوالی موفق به اخذ مجوز بهره برداری از سازمان ملی استاندارد گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،مهرداد ملازاده قمی، مدیر فنی مهندسی تله کابین توچال در کنفرانس تخصصی پایش و عیب یابی دانشگاه صنعتی شریف ، بکارگیری روش های نوین و توجه به اهمیت نگهدار ی و تعمیرات  و پایش وضعیت تجهیزات، موفق به اخذ تقدیرنامه در کنفرانس تخصصی مذکور گردید.

بنابر این گزارش:

در این مراسم، از مدیران فنی فولاد خو زستان و تله کابین توچال بخاطر توجه به اهمیت نگهدار ی و تعمیرات  و پایش وضعیت تجهیزات تقدیر شد.

گفتنی است شرکت تله کابین توچال ،پیشرو در استاندارد سازی تجهیزات تفریحی و خطوط بالابر ،برای دومین سال متوالی موفق به اخذ مجوز بهره برداری از سازمان ملی استاندارد گردید.