پرسنل وظیفه شناس توچال باز هم درخشیدند : همه افتخار کارکنان توچال،اعتماد به مردم است

1/5 میلیارد ریال چک ،به صاحبش در مجموعه تفریحی ورزشی توچال عودت داده شد.1/5 میلیارد ریال چک ،به صاحبش در مجموعه تفریحی ورزشی توچال عودت داده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله­ کابین توچال ، احمد پاییزان ، همکار پاکدست واحد عمران این مجموعه با کشف چک حامل به مبلغ 1/5 میلیارد ریال در محوطه پارکینگ ورودی بام تهران و عودت به صاحب چک ، مهر تائیدی بر صداقت و امانت داری کارکنان توچال است.

بنابراین گزارش ، سید محمدرضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله ­کابین توچال با ابراز قدردانی رسمی از وی گفت :

این امانتد­اری و پاکدستی که از خصایل اخلاقی انسان است ، دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است که پاداش این امانت داری شما ، نزد خداوند محفوظ است و افتخار می کنم که در کنار شما همکاران امانت دار که موجبات اعتماد مردم را فراهم می کند ، فعالیت می نمایم.

این گزارش حاکی است پس از عودت این امانت ، صاحب چک از امانت داری همکار و مجموعه تفریحی ورزشی توچال رسماً قدردانی نمود.

گفتنی است مجموعه تفریحی ورزشی توچال به عنوان بزرگترین مجموعه تفریحی ورزشی پایتخت روزانه پذیرای خیل عظیم شهروندان تهرانی ، مسافران و گردشگران است.