بازدید رئیس صلیب سرخ نیکاراگوئه از مجموعه تفریحی ورزشی توچال

رئیس صلیب سرخ کشور نیکاراگوئه به اتفاق هیات همراه از توچال بازدید کردند.رئیس صلیب سرخ کشور نیکاراگوئه به اتفاق هیات همراه از توچال بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، اسکار گوتیئز رئیس صلیب سرخ به همراه رئیس امور جوانان و داوطلبان صلیب سرخ این کشور با حضور در مجموعه توچال، از پایگاههای امدادی و درمانی کوهستانی در ارتفاعات کوهستان و دیگر پایگاههای مستقر در توچال بازدید بعمل آوردند.

بنا بر این گزارش: آقای گوتیئز ضمن ابراز خرسندی و خوشحالی از استقرار تیم های حرفه ای امدادونجات در بزرگترین مجموعه تفریحی ورزشی پایتخت ایران، از همه دستندرکاران بویژه مدیرعامل شرکت تله کابین توچال سپاس و قدردانی نمود.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی مجموعه تفریحی ورزشی توچال، از پتانسیل های زیاد این شرکت یاد کرد و گفت:

با گستره وسیع این مجموعه، خدمات ایمنی و امداد رسانی در نوبه خود منحصر به فرد است"

در این بازدید رئیس امور جوانان و داوطلبان صلیب سرخ کشور نیکاراگوئه حضور پرشور جوانان در پیست اسکی بین المللی توچال را تحسین نمود و گفت: امیدوارم که این جوانان قدردان این امکانات منحصر به فرد در نزدیکی محل زندگیشان باشند و بیشتر از این موقعیت استفاده کنند.

شایان ذکر است نیکاراگوئه کشوری در آمریکای مرکزی است و پایتخت آن ماناگوآ می باشد.