پیست بین المللی اسکی توچال :

استاندارد و تأیدیه های لازم از مراجع ذیصلاح برای بهره برداری را داردبا توجه به زیرساخت های موجود در پیست اسکی بین المللی توچال و با توجه به تأیدیه کارشناسان فدراسیون اسکی ، بهره برداری از پیست اسکی بین المللی توچال در فصل 94-95 مورد تأیید قرار گرفته است
به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ، پیست اسکی بین المللی توچال همه ساله با توجه به لزوم اجرای استاندارد های بین المللی و تأیید کارشناسان فدراسیون اسکی ج.ا.ا ، مورد بهره برداری قرار می گیرد .
بر همین اساس ، بهره برداری این پیست در سال جاری نیز طبق همین استانداردها مورد تأیید قرار گرفته و در فصل اسکی 94-95 بهره برداری می گردد .
گفتنی است پیست اسکی توچال بعنوان نزدیک ترین پیست اسکی به پایتخت ضمن رعایت استاندارد بهره برداری  ، نسبت به اخذ گواهی های استاندارد ایران و استانداردهای معتبر بین المللی برای بهره برداری از کلیه بالابر های این شرکت اقدام نموده است .