حجاب بانوان ازدغدغه های اصلی همکاران در توچال استدر آستانه ایام شهادت بهترین زنان عالم ،حضرت زهرا سلام الله علیها ،طرح اهداء چادر به بانوان همکار در شرکت تله کابین توچال اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل مجموعه ،هدف از این طرح را چنین بیان کرد:

"از آنجاییکه رعایت حجاب و شئونات اسلامی در مجموعه ی تفریحی ورزشی توچال از اولویت های برنامه های امر به معروف و نهی از منکر می باشد ،بر این شدیم تا در قالب هدیه چادر های مجلسی و نماز به بانوان همکار ،این مهم را در واحدهای مختلف این مجموعه تثبیت کنیم."

پرهیزکار تصریح کرد:

با اجرای این طرح امید است رعایت حجاب و عفاف در تمامی بخش ها بومی سازی شده و منبعد الگوی رفتاری مناسبی برای مراجعین به مجموعه را شاهد باشیم.


دریافت فایل ضمیمه