باوجود پیش بینی هوای صاف برای تهران

بارش 10 سانتیمتری برف درارتفاعات ، تهرانی ها را غافلگیر کردباوجود پیش بینی هوای صاف برای تهران از سوی سازمان هواشناسی ، بارش شدید برف درارتفاعات تهران باعث شد تا کوههای شمالی تهران کاملا سفید پوش شود .

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ، سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال ، دراین خصوص گفت : درسالی که برف درآن کمتر تجربه شده است ، بارش این برفی که از دیروز آغاز شده بود و سفید شدن کوههای توچال باعث شد تا دیروز و امروز خیل عظیمی از مردم مشتاقان برف برای برف بازی و استفاده و لذت بردن از زیبایی های برف ، به این مجموعه بیایند.

وی همچنین درخصوص میزان بارش برف درارتفاعات تهران گفت : با بارش چند ساعته برف حجم برف درایستگاه اول به بیش از 10 سانتیمتر رسیده ، که این رقم برای ایستگاه هفتم به بیش از 50 سانتیمتر نیز می رسد .

به گفته وی ، با وجودیکه امسال بارش برف کاهش محسوسی را نسبت به سال های گذشته داشته است ، ولی هم اینک مقدار برف در قلل توچال و ایستگاه هفتم این مجموعه به بیش از 3 متر می رسد . 


دریافت فایل ضمیمه