جشنواره زمستانی در ایستگاه پنجم تله کابین توچال برگزار شد.

با هدف افزایش روحیه نشاط و شادی شهروندان جشنواره زمستانی در ایستگاه پنجم تله کابین توچال برگزار شد.با هدف افزایش روحیه نشاط و شادی شهروندان ،سازمان ورزش شهرداری تهران باهمکاری شهرداری منطقه یک و شرکت تله کابین توچال نسبت به برگزاری جشنواره زمستانی در ایستگاه پنجم تله کابین توچال اقدام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،این جشنواره از تاریخ هشتم لغایت دهم دی ماه با حضور بیش از 1500 نفر از شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار شد.

بنابراین گزارش،ساخت آدم برفی ،برف بازی،ساخت مجسمه های یخی،پرتاب گلوله های برفی از جمله برنامه های این جشنواره بوده است.

دریافت فایل ضمیمه