استقبال کم نظیر شهروندان از مجموعه ی بزرگ تفریحی ورزشی توچال دوباره خبر ساز شد.

اینجا توچال ،استقبال شهروندان بی نظیر است.به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،استقبال بی نظیر شهروندان در روز جمعه 5 دیماه موجب دلگرمی بیش از پیش تیم مدیریتی توچال برای ارائه خدمات همگانی به شهروندان گردید.

بنابراین گزارش سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال گفت:

استفاده بیش از 5000 نفر در این روز از خطوط سه گانه تله کابین و پیست بین المللی اسکی توچال نشان خوبی از استقبال مردم از این مجموعه ی تفریحی ورزشی به ما ارائه کرده است.

بر همین اساس با توجه به ورود بیش از 4000 خودرو به مجموعه،به ناچار تیم مدیریتی خودرو های ورودیه را به سمت جاده ی سلامت هدایت نمودند که موجب نارضایتی برخی از کوهنوردان گردید.

در همین راستا سید محمد رضا پرهیزکار، از شرایط استثنایی بوجود آمده با ارسال پیامک از عموم مراجعین پوزش طلبیدند و متذکر شدند با همکاری سایر ارگان ها  دیگر شاهد نارضایتی مراجعین نخواهیم بود.


دریافت فایل ضمیمه