دیگر مسافران از انتظار خسته نمی شوند!به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،پرهیزکار مدیر عامل مجموعه ی تفریحی ورزشی توچال گفت:

در روزهای پایان هفته و تعطیلات،معمولا صف های طولانی از مراجعین در ایستگاه پنجم تشکیل می شد که به دلیل وجود سرما و نبود امکانات،شرایط مناسبی برای ورزشکاران و هموطنان نبود.

وی افزود: به همین دلیل از آنجاییکه این امر به یکی از دغدغه های ما در توچال تبدیل شده بود،در نهایت سالنی در این ایستگاه احداث و تجهیز شد تا میهمانان هنگام بازگشت از ایستگاه هفتم و توقف در ایستگاه پنجم،تا زمان سوار شدن به تله کابین، از امکانات گرمایشی و سرگرمی در نظر گرفته شده ی آن بهره مند گردند.

پرهیزکار در ادامه به راه اندازی سیستم شماره دهی در ایستگاه پنجم در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت:

با راه اندازی این سیستم نوبت دهی، میهمانان مجموعه،برای سوار شدن به تله کابین ، نوبت دریافت میکنند و در سالن انتظار منتظر می مانند تا پس از اعلام ،از طریق سیستم گویا، به ترتیب سوار کابین ها شوند و این مدت را در سالن انتظار سپری و از امکانات رفاهی و تفریحی آن استفاده کنند


دریافت فایل ضمیمه