مدیرکل حراست بنیاد مستضعفان

از مجموعه ی تفریحی ورزشی تله کابین توچال بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،سردار خمسه ای ،مدیر کل حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مجموعه ی تفریحی ورزشی تله کابین توچال بازدید کرد.

سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال،ضمن معرفی امکانات مجموعه ی تفریحی ورزشی تله کابین توچال ، از روند فعالیت های ورزشی ، تفریحی توچال،بازگشایی و اعلام رسمی پیست بین المللی توچال، پتانسیل های گردشگری هتل توچال،گزارشی جامع و مدون ارائه نمود.

بنابراین گزارش،در این بازدید سردار خمسه ای، ضمن اشاره به پتانسیل های بالقوه مجموعه ی بزرگ تفریحی ورزشی توچال ،به اهتمام همه ی مدیران و دست اندرکاران مجموعه در راستای بهره وری بیشتر از این نعمت خداوند تاکید نمودند.

دریافت فایل ضمیمه